BLANK FISK

 

Regler

 

Generella fiskeregler                                                     

  • Max 2 Laxartade fiskar (öring eller lax) får behållas per fiskedag (gäller ej regnbåge)                                                                                    
  • All lekfärgad Lax SKALL återutsätts (oberoende av årstid)
  • All LAX  SKALL återutsätts från och med 1 september   
  •                                                                                                                                                                                      
  • Endast en krok (1,2 eller 3 krok) per bete (tex. vobbler får endast ha en 3-krok)
  • Huggkrok får inte användas
  • All utlekt fisk (Besa) SKALL återutsättas.   
  • Allt fiske förbjudet fr.o.m. 1/10
  •                                                                                                                                                                                    UTLEKT FISK (BESA)
  •                                    Skillnad Lax och Öring