RÖNNEÅ

Rönneå rinner från Ringsjön till Skälderviken. I Ängelholms kommun kan man köpa fiskekort på sträckan ”Gåsahalsen” till mynningen. Det populäraste fisket är efter lax och havsöring, men även metet är bra på många ställen. Ån är västkustens sydligaste vattendrag med ett självreproducerande bestånd av atlantlax. Laxen börjar normalt stiga under april månad. Först kommer de största fiskarna som kan väga över 10 kg. Under sommaren stiger smålaxen, den sk grilsen. Havsöringsfisket börjar första helgen i mars. Vanligast tidigt på säsongen är den utlekta fisken som är på väg tillbaka till havet, sk besor, som ska återsusättas, men en hel del blank fisk rör sig mellan havet och ån och erbjuder sportfiskarna ett bra fiske. Havsöringen börjar ofta stiga runt midsommar men fisket på vandringsfisk brukar vara bäst mot slutet av säsongen.

I ån finns också bl.a. abborre, gädda och vitfisk.

 

 

 

Fiskeregler för kortfiskesträckan i nedre delen av Rönneå mellan ”Gåsahalsen” och havet

 

Regler för fiske inom Rönneåns nedre fvo på de sträckor som upplåtits för kortbelagt fiske och förvaltas av Ängelholms Sport och fiskevårdsförening

 

 1. Fiske efter laxartad fisk tillåtet från första helgen ( lördag-söndag) i mars till 30/9

  (övrigt fiske förlängt till den 31/12) Obs ! Totalt Fiskeförbud råder Jan-Feb

 2. Fiske får bedrivas sportmässigt . Tillåtna redskap : Spinn, fluga o haspel

  Endast 1 krok (1-,2,-3 krok) Mete Ej tillåtet under Mars månad

  All typ av mete efter laxartad fisk är förbjudet under hela året Ej huggkrok

 3. Fiske får bedrivas från båt dok EJ under Mars månad.                      

  Obs Trolling är förbjudet hela året, dock är dragrodd tillåtet

 4. Premiärfiske första helgen i mars (lördag-söndag) Ett kort 150:-

  Detta kort berättigar fiske mellan 08:00-18:00 under premiärhelgen

  Obs ! Säsongskort gäller EJ , men som medlem i Äsff fiskar du fritt under Premiären

 5. För fisket efter Premiärfisket gäller följande fiskekort

  Säsongskort 400:-      Månadskort 240:-

  Veckokort 120:-          Dagskort 60:-    (Barn under 14 år fiskar gratis)

 6. Öppen Eld får endast förekomma på avsedda platser

 7. Maskgrävning vid ån är ej tillåten

 8. Fångstrapport Skall lämnas in efter avslutat fiske till ngt av kortförsäljningsställena

 9. Fångst av laxartad fisk är begränsad till 2 st/dag

  All Lekfärgad lax (oberoende av årstid), samt lax fångad efter den 31/8 skall återutsättas

  Minimum mått Lax 45 cm Öring 45 cm Gädda 45 cm

  Alla utlekta fiskar lax som öring ”sk Besor” skall återutsättas

  Gädda över 90 cm skall återutsättas

  Aborre över 40 cm skall återutsättas

  All ål ska återutsättas


Det är varje fiskares skyldighet att känna till de fiskeregler som gäller vid varje fiskeplats.
Det gäller både de regler som fiskerättsinnehavaren sätter och allmänna bestämmelser som sätts av länstyrelsen.

Länsstyrelsens fiskeregler

Karta Ronnea1